Skip Navigation LinksValstybinė ligonių kasa > Privalomojo sveikatos draudimo taryba
Privalomojo sveikatos draudimo taryba
 Numatyta Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžio data - kovo 26-30 d. (el. apklausa).

​Posėdžio darbotvarkė

Posėdžių dokumentai

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėtis

Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuostatai

Archyvas
 
Privalomojo sveikatos draudimo taryba (PSDT) yra trišalio atstovavimo pagrindu sudaryta kolegiali patariamoji institucija. PSDT sudaro, jos sudėtį ir PSDT nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras. PSDT svarsto perspektyvinius ir einamuosius privalomojo sveikatos draudimo uždavinius, teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, sąrašo, teikia išvadą dėl PSDF biudžeto projekto, PSDF konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, teikia siūlymus dėl privalomąjį sveikatos draudimą reglamentuojančių teisės aktų bei nagrinėja kitus privalomojo sveikatos draudimo klausimus. PSDT sudaro 15 narių. PSDT sudaroma taip, kad būtų vienodai ir lygiateisiškai atstovaujama valstybės institucijoms, draudėjų (darbdavių) organizacijoms ir apdraustųjų interesus ginančioms organizacijoms.

 

Kilus organizaciniams klausimams dėl PSDT posėdžių, prašome kreiptis:
Veiklos administravimo skyriaus patarėja
Ligita Poškaitė-Balkauskė
Tel. 8 5 236 4198
El. p. ligita.poskaite-balkauske@vlk.lt

 

Atnaujinta: 2021-04-01